Het verdienmodel van onkruidbestrijding in grasland.

Door het fosfaatplan is het aantal GVE per bedrijf gelimiteerd. De hoeveelheid melk die geleverd mag worden is niet gelimiteerd. Dit betekent dat er gestreefd moet worden naar een hoge melkproductie per koe.

Kwalitatief goed ruwvoer is hiervoor de basis. Dit omdat kwalitatief goed en geconcentreerd ruwvoer de hoogste melkproductie geeft. Dan is bovendien een geringere krachtvoercorrectie nodig. Dit samen geeft de laagste kostprijs voor een liter melk. Onkruidbestrijding is een belangrijk onderdeel van het verbouwen van kwalitatief goed ruwvoer.

Door een hoge grasproductie op uw grond kunt u de kostprijs van een liter melk sterk beïnvloeden.
Door te zorgen voor grasland met zo weinig mogelijk onkruid kunt u zowel de opbrengst als de voederwaarde sterk beïnvloeden.
Uit onderzoek van het BLGG tussen gras en onkruid kwam het volgende naar voren:

– Onkruid bevat minder droge stof dan gras.
– Onkruid bevat minder voederwaarde (VEM) en minder darm verteerbaar eiwit (DVE).
– Onkruid heeft minder structuurwaarde. Hierdoor is er minder pensprikkeling.
– Onkruid heeft ook een slechtere verteerbaarheid van de organische stof, gevolg
een slechtere benutting van de toch al lagere voedingswaarde van het onkruid.

Opbrengstvergelijking tussen wel of geen onkruidbestrijding
In een ander onderzoek is gekeken naar het effect van een onkruidbestrijding op drogestof productie. In een perceel weiland dat redelijk vervuild was met paardenbloemen is deels gespoten met een standaardcombinatie van Primstar en Cirran.

Proef uitgevoerd door Agro Research International bv in 4- voud.
  Opbrengst vers in kg Ds. gehalte in % Drogestof opbrengst
Onbehandeld 89 % 88 % 80%
Primstar/Cirran 100 % 100 % 100 %

 

Interessant is het om nu te kijken naar het financiële voordeel van een onkruidbestrijding op basis van deze uitkomsten.

    Opbrengst per ha. in kVEM
Goed grasland 10.000
Grasland met onkruid 8.000
Verschil in kVEM 2.000

 

Het vervoederen van kwalitatief beter ruwvoer heeft een invloed op de voereffciëntie of het aantal liter melk per kg voer.

Afbeelding2

Het verschil tussen een minder goed en goed beheerd grasland bedraagt ruwweg 100 VEM-eenheden. Reken daarbij een gemiddelde opname van 13 kg DS/dag dan komt dit neer op 1300 VEM-eenheden extra. Voor de productie van 1 L melk heeft de koe ongeveer 442 VEM eenheden nodig. Dit betekent dus ongeveer 3 L melk per koe extra door haar kwalitatief ruwvoer te geven. Als dit kwalitatief beter ruwvoer op het bedrijf kan geproduceerd worden, dan heeft dit op termijn zeker en vast een invloed op de rentabiliteit van een melkveebedrijf. Zeker wanneer je weet dat ongeveer 60% van de voerkosten ruwvoerkosten zijn, is opbrengst en kwaliteit van eigen grond voor groot belang voor het bedrijfsrendement. Samengevat levert een onkruidbestrijding in grasland direct een hogere opbrengst alsook kwalitatief beter ruwvoer. Op deze manier is een onkruidbestrijding heel snel terug verdiend!

Als we als uitgangspunt nemen dat de waarde per kVEM  € 16.7 is (eurocent/prijspeil 13-2-2018), dan kan onkruidbestrijding zo maar € 330,– per hectare opbrengen.     (Van dit bedrag gaan de spuit- en middelenkosten nog wel af.)

IMG-20190402-WA0012
352857-onbekend-agrifac
IMG-20190402-WA0013