Vloeibare kunstmest PowerBasic

PowerBasic is een vloeibare meststof die ureum stikstof en zwavel bevat. Dit betekent een betere stikstofbenutting, minder kans op stikstofverliezen en de juiste dosering zwavel voor een optimale groei. De combinatie van ureum stikstof en zwavel in vloeibare vorm richt zich op de vegetatieve groeiprocessen van de plant. De uitgebalanceerde verhouding zorgt ervoor dat de mineralen gereguleerd beschikbaar komen. Hierdoor ontwikkelen de gewassen zich optimaal. PowerBasic kan men al vroeg in het seizoen toedienen. De kans op vervluchtiging van stikstof neemt af en er is geen risico op uitspoeling. Kortom: PowerBasic geeft een stabiele en efficiënte stikstof werking. Met een speciale van straaldoppen voorziene veldspuit verspuiten wij de PowerBasic. Hoe meer stralen, hoe beter de verdeling. Wij dienen de vloeibare kunstmest toe met een 7-straalsdop: dit levert de meest efficiënte verdeling op.

Grasland groeit alleen goed als er voldoende voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de plant en wortels. Graslandbemesting is nodig om het aantal voedingsstoffen in het gras te verhogen. De voedingsstoffen dienen in de juiste verhouding voor de plant beschikbaar te zijn. Het doel van graslandbemesting is: hogere grasproductie of hogere opbrengst en betere samenstelling (+ smaak) van het gras.

Stikstof,  Stikstof is het basiselement voor de opbouw van plantaardig eiwit. Het is de motor van de grasgroei. Planten kunnen nitraat direct opnemen terwijl ureum en ammonium eerst moeten worden omgezet in nitraat via bodemreactie. De snelheid van dit proces hangt o.a. af van bodemvocht en temperatuur, hoe beter deze groeiomstandigheden hoe sneller de omzetting naar nitraat verloopt. Het grote voordeel hiervan is dat direct opneembare nitraat vrijkomt als de plant in staat is het meteen op te nemen en om te zetten in eiwit. Zolang stikstof in de vorm van ammonium en ureum in de bodem aanwezig is, is deze niet gevoelig voor uitspoeling, dit betekent dat er vroeg begonnen kan worden met het toedienen van PowerBasic en zo optimaal gebruik te maken van gunstige omstandigheden in het vroege voorjaar. De stikstof uit PowerBasic is over langere periode beschikbaar, wat resulteert in een rustige startgroei en een goede gewasopbrengst.

Zwavel.  Zwavel is een belangrijke bouwsteen van eiwitten en essentieel voor een goede plantgroei. Door een goede zwavelvoorziening, wordt ook de benutting van stikstof verbeterd. Het risico op een zwavel tekort is het grootst in het voorjaar. De juiste verhouding tussen stikstof en zwavel is van belang voor een goede groei. Een overmaat aan zwavel verdringt de opname van andere spoorelementen . De verhouding stikstof/zwavel in PowerBasic is een aanvulling op de natuurlijke verhouding in de plant van 9N + 1S, omdat er een tekort aan zwavel is ontstaan

Fosfaat, Planten gebruiken fosfaat voor de opbouw van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen: Het bevordert de wortelgroei. Voor de gezondheid van het grazende vee is het fosforgehalte in het gras belangrijk. De uitspoeling van fosfaat uit de bodem is gering.

Kalium, Kalium vormt in de plant geen bestanddeel van de organische stof. Het speelt wel een rol bij de vorming en vervoer van koolhydraten (o.a suikers) en bij de regeling van de waterhuishouding in de plant. Bij een gebrek aan kalium wordt het gras gevoelig voor droogte en vorst en een overmaat aan kalium kan leiden tot een gebrekkige mineraalvoorziening bij uw vee. Wij raden u aan om de kaliumbemesting in twee keer toe te dienen, de grootste dosis in het voorjaar en de tweede dosis in de loop van de zomer.

Magnesium,  Magnesium is voor de plant noodzakelijk voor de opbouw van het bladgroen. Het is belangrijk het magnesiumgehalte op peil te houden in verband met de gezondheid van de dieren. Magnesium wordt moeilijk opgenomen in koude weersomstandigheden. Wij adviseren daarom om in het voorjaar 2/3 van de geadviseerde dosis toe te dienen en 1/3 in de loop van de zomer.

Calcium pH, Calcium is voor de plant belangrijk voor de versteviging van de celwanden en voor de neutralisering van organische zuren. Voor dieren is calcium noodzakelijk voor de beendervorming en de regulering van de spiercontracties (melkziekte). Voor de bodem is calcium vooral belangrijk in verband met de structuur en de zuurtegraad van de grond. Wanneer de bodem te zuur is, zijn de voedingsstoffen voor de plant slecht opneembaar. Door bekalking wordt de bodem minder zuur en het calciumgehalte op peil gebracht,  bekalking gebeurt bij voorkeur in het late najaar of vroege voorjaar.

Powerbasic SeCo,  Eventueel is aan PowerBasic  nog Powerbasic SeCo aan toe te voegen, naast maximale voederwaarde dienen ook sporenelementen optimaal in de plant aanwezig te zijn. Een aantal mineralen wordt middels bodembemesting aan de plant beschikbaar gesteld. Dit is vaak de goedkoopste manier. Daarnaast wordt de koe vaak aan het voerhek van mineralen voorzien. Een tweetal elementen kunnen perfect en goedkoop worden toegediend middels bladbemesting: Selenium en Cobalt. Selenium is belangrijk voor een goede vruchtbaarheid en Cobalt is belangrijk voor optimale vorming van vitamine B12 en de verteerbaarheid van het voer. Deze vloeibare meststof is eenvoudig en praktisch toe te voegen aan bijvoorbeeld PowerBasic, in een voorjaarsgift van 3 liter en aan de 2e gift van 2 liter per hectare of in een voorjaarsgift van 5 liter ineens.

Gehaltes: 1.5 gr Selenium en 50 gr Cobalt per 5 liter product.

 

PowerBasic: DE VOORDELEN OP EEN RIJ

  • Precisie bemesting d.m.v. GPS : minimale overlap en automatisch afsluitbare spuitdoppen
  • Exacte dosering dankzij spuitcomputer
  • Aanwenden met veldspuit: grotere werkbreedte en minder sporen
  • Meer structuur in het kuilvoer, minder nitraat
  • Verbetering graszode en wortelontwikkeling
  • Sporenelementen zijn efficiënt opneembaar
  • Geen restproduct bij u in de silo
4672
4673
4684
4674