Bekende mais onkruiden

Herkenning_grassen

Haagwinde

Haagwinde moet op het moment van spuiten voldoende blad hebben gevormd en minimaal 25 cm lang zijn.
Voor een effectieve bestrijding van haagwinde zijn twee bespuitingen nodig.
Voer ca. 3-4 weken na de hoofdbespuiting, als de haagwinde weer minimaal 5-6 gezonde blaadjes heeft, weer een bespuiting uit.

mais5

Bladvlekkenziekten

De bladschimmels in de maïs (o.a. Helminthosporium-soorten en Eyespot = Kabatiella zeae) staan de laatste jaren duidelijk in de belangstelling.

Helminthosporium en Kabatiela

De gevoeligheid van een maïsplant is afhankelijk van vele factoren, o.a.:

  • weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen
  • bemesting (= voeding), water, temperatuur (stress?)
  • Helminthosporiumtolerantie van het ras is geen garantie
  • vroege en late rassen: allen gevoelig, maar op een ander tijdstip
  • infectieroutes:
  • niet ploegen: infectie uit eigen perceel
  • wel ploegen:  infectie via de lucht.
mais7
mais6